180924 RH
Overzicht projecten/goede doelen Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg

In het kader van ons Lionsmotto "We serve" heeft Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg in de afgelopen decennia diverse grotere projecten (mede) mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

Vanuit de club wordt middels o.a. immateriele dienstverlening kennis, kunde en ervaring ingebracht (om niet).
De financiele middelen worden vergaard middels het organiseren van een jaarlijkse groots opgezette golfdag op Golfbaan Bleijenbeek.
Door sponsorgelden en inschrijfgelden (flight deelnemers) halen de Lions jaarlijks een respectabel bedrag op voor hun gekozen goede doel.
Middels gelieerde stichtingen (zoals Wilde Ganzen) bestaat de mogelijkheid deze bedragen aan te vullen.


Login leden