190801 RH
Goede Doelen project 2019: WatSan project, Balukhali, Bangladesh
(verwerkingsinstallatie voor sanitair afval)
t.b.v. een vluchtelingenkamp voor Rohingya’s, ca. 160.000 bewoners.
In samenwerking met Artsen Zonder Grenzen“Water&Sanitation:

Men  maakt gebruik van een nieuwe methode van waste management waarbij ze uitwerpselen overbrengen naar een reservoir waar deze bewerkt en gedroogd worden.  Het volledig ge-de-contamineerde water wordt gebruikt voor de bewatering van het veld naast de verwerkings-installatie. Momenteel zoekt men ook naar lange termijn oplossingen voor de gedroogde vaste stoffen, die na het proces overblijven, inclusief het mogelijke gebruik als meststof.

 

Artsen zonder Grenzen, AZG:

Sinds augustus 2017 ontvluchten meer dan 700.000 Rohingya-vluchtelingen het geweld in Myanmar en zochten zij veiligheid in Bangladesh. Zij voegden zich bij hen die eerder het land ontvlucht waren. Tegenwoordig leven bijna een miljoen Rohingya-vluchtelingen in kampen en geïmproviseerde nederzettingen op het schiereiland Cox's Bazar in Bangladesh. Tussen augustus 2017 en december 2018 voerden de teams van AZG een miljoen medische consultaties uit voor zowel vluchtelingen als de lokale gemeenschap.

Bijna 9 procent (92.766) van de AZG 1,05 miljoen consulten was voor acute waterige diarree. De meeste van deze patiënten waren kinderen onder de vijf jaar. Zij zijn bijzonder kwetsbaar voor deze aandoening en kunnen sterven als ze niet worden behandeld. Ernstige gevallen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar de meeste patiënten kunnen naar huis nadat ze voldoende zijn gerehydrateerd.

Diarree is gerelateerd aan de slechte en overbevolkte leefomstandigheden in de kampen. Vaak leven vluchtelingen met hun hele familie in kleine provisorische woningen, gebouwd van bamboe en plastic zeilen. Schoon drinkwater en goed onderhouden latrines zijn belangrijke factoren bij het voorkomen van diarree en gezondheidspromotie-activiteiten gericht op het verbeteren van de hygiëne zijn cruciaal.

Slechte leefomstandigheden zijn ook de oorzaak van andere meest voorkomende ziekten die AZG ter plaatse behandeld. Dit zijn infecties van de bovenste en onderste luchtwegen, huidziektes en koorts waarvan de oorzaak meestal niet bekend is. Omdat laboratoriumdiensten niet overal beschikbaar zijn is diagnosticeren lastig.

Meer levensruimte kan de verspreiding van infecties verminderen. Wassen met water en zeep helpt om veel van de huidaandoeningen die men behandelt, zoals schimmels en schurft, te voorkomen. Daarom zijn water- en sanitaire activiteiten zo een belangrijk onderdeel van het werk van AZG. Tot nu toe hebben de teams van AZG 87,8 miljoen liter schoon water gedistribueerd in de kampen.

Onze bijdrage:

Met de steun van onze sponsoren en deelnemers aan de Lions Golfdag kan onze Lions Club Land van Cuijk en Noord-Limburg AZG een cheque overhandigen en daarmee die medische zorg bieden waar deze het meest nodig is op een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige manier.

PDF goede doel omschrijving


180924 RH
Overzicht projecten/goede doelen Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg

In het kader van ons Lionsmotto "We serve" heeft Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg in de afgelopen decennia diverse grotere projecten (mede) mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

Vanuit de club wordt middels o.a. immateriele dienstverlening kennis, kunde en ervaring ingebracht (om niet).
De financiele middelen worden vergaard middels het organiseren van een jaarlijkse groots opgezette golfdag op Golfbaan Bleijenbeek.
Door sponsorgelden en inschrijfgelden (flight deelnemers) halen de Lions jaarlijks een respectabel bedrag op voor hun gekozen goede doel.
Middels gelieerde stichtingen (zoals Wilde Ganzen) bestaat de mogelijkheid deze bedragen aan te vullen.


Login leden